Focale demyelinisatie

Wanneer er een letsel ontstaat ter hoogte van een gehoorzenuw ontstaat daardoor ‘een focale demyelinisatie’. Dit is een klein letsel in de isolatielaag rond de zenuwen.

Hoe ‘meten’ we oorsuizen?

Oorsuizen meten is moeilijk en er is nog weinig over bekend. Toch kunnen we uitsluitsel krijgen doormiddel van een onderzoek. We kunnen focale demyelinisatie waarnemen door een functioneel onderzoek.

Functioneel onderzoek

Een functioneel onderzoek bestaat uit ‘auditieve geëvoceerde hersenstam’ potentialen te meten. De geleiding van geluid in de gehoorbaan zien we onder vorm van een curve met een zestal pieken.

Hersenstam potentialen

Een geleidingsvertraging tussen piek 1 en 3, kleiner dan piek 2, of een verschil tussen de zieke en de gezonde kant zijn argumenten voor een letsel ter hoogte van de gehoorzenuw zelf. Dit noemen we auditieve geëvoceerde hersenstam potentialen.

pulsatiele-tinnitus

Auditieve geëvoceerde hersenstam potentialen
Dit kan gaan om een tumor of een druk op de gehoorszenuw door een bloedvat. Indien deze bloedvatcompressie ter hoogte van de gehoorzenuw blijft bestaan kan daardoor een litteken ontstaan in de zenuw zelf, waardoor herstel niet meer mogelijk is.

Deze focale demyelisatie veroorzaakt een ectopische excitatie, ofwel kortsluiting. Hierdoor gaat de gehoorzenuw minder goed werken en krijgt de hersenstam en de hersencortex, ook wel herenschors genaamd, abnormale informatie te verwerken waaraan deze zich gaat aanpassen door een reorganisatie.

Hoe ontstaan pijnlijke tintelingen?

Samenvattend kan men zeggen dat een letsel ter hoogte van de gehoorzenuw de isolatielaag hierrond aantast waardoor kortsluitingen ontstaan in de normale geleiding van de gehoorzenuw.

 

“De hersenstam en hersenen gaan zich daaraan aanpassen waardoor wij deze gewijzigde informatie horen onder de vorm van oorsuizen.”

 

Subjectieve gewaarwording van oorsuizen

We kunnen oorsuizen beschouwen als pijnlijke tintelingen van de gehoorbaan. In deze zin is oorsuizen equivalent aan fantoompijnen bij mensen die een amputatie hebben ondergaan. Denk maar aan het voorbeeld van jeuk aan een vinger hebben die er niet meer is.

Deze verklaring van de nervus cochlearis gemedieerd oorsuizen gaat ook op voor andere oorzaken van oorsuizen. Bij een geluidstrauma of bepaalde antibiotica inname, zullen de trilharen die de hoge tonen waarnemen, (geluidsreceptoren in het slakkenhuis) tijdelijk of definitief stuk gaan.

Hierdoor kunnen die zenuwbanen die de hoge tonen geleiden niet functioneel worden. Deze niet-functionele gehoorsbanen zullen nu de middentonen helpen maar zijn genetisch gecodeerd om hoge tonen informatie te verwerken.

Dit leidt tot een mismatch tussen wat deze neuronen doen en waarvoor ze geprogrammeerd zijn. Oorsuizen zijn en blijven een vorm van fantoomgeluiden voor sommige personen.

 

Lees meer over oorsuizen en tinnitus

Wat zijn oorsuizen   Behandelingen   Wat is hyperacusis  
Wat is niet-pulserend oorsuizen   Wat is pulserend oorsuizen