Niet-pulserend oorsuizen

Niet-pulserend oorsuizen wordt eerst door de neus-keel-oorarts nagekeken op oorsmeer, oorontstekingen, medicatiegebruik en dergelijke meer. Indien al deze oorzaken uitgesloten kunnen worden zal meestal een scanner verricht worden van de hersenen en kleine hersenen.

“Deze scanner kan enkele andere oorzaken van niet-pulserend oorsuizen aantonen o.a. een te klein achterhoofdsgat, goedaardige tumoren van de evenwichtszenuw of vasculaire compressie”

 

Oorzaken en behandelingen

De ziekte van Ménière

De ziekte van Ménière is één van de oorzaken van niet-pulserend oorsuizen. Deze ziekte is een eerder zeldzame aandoening aan het binnenoor. Hierbij hoort de patiënt vaak een laag aantal tonen oorsuizen (schelpgeluid) welke zeer luid wordt juist voor een echte aanval van Ménière welke langzamerhand verdwijnt na de aanval. In een later stadium van de ziekte wordt het oorsuizen constant en treedt er ook een gehoorverlies op in de lage tonen.

Behandeling

De behandeling bestaat erin Betaserc te geven waarbij één op twee patiënten beterschap vertoont. Chirurgisch kan weinig gedaan worden, doorsnijden van de gehoorzenuw geeft slechts bij één op twee patiënten een verbetering van de klachten.

In de toekomst zal misschien door een nieuwe stimulatietherapie soelaas bieden.

Vestibulair schwannoma

Het vestibulair schwannoma of goedaardige tumor van de evenwichtszenuw (ofwel “acousticusneurinoma”) veroorzaakt in tegenstelling tot de ziekte van Ménière een hoog tonen oorsuizen welke door de patiënt eerder beschreven wordt als het geluid van een stoom- of fluitketel. 80% van de patiënten met een vestibulair schwannoma lijden aan oorsuizen, en vaak merkt men dat hoe kleiner het letsel hoe meer last men heeft van het oorsuizen.

Behandeling

Deze goedaardige letsels van de gehoorzenuw kunnen behandeld worden op 2 manieren. Enerzijds via radiochirurgie, anderzijds via open microscopische chirurgie. Beide behandelingen hebben zowel hun voor- als nadelen.

In de toekomst hopen we dat zowel chirurgie als medicijnen soelaas kunnen bieden.

Chiari malformatie.

Een minder frequent voorkomende oorzaak van niet-pulserend oorsuizen is de Chiari malformatie. Ook hiervan bestaan vier types. Het meest voorkomende type in onze westerse maatschappij is het Chiari type I. Deze afwijking wordt gekenmerkt door een te nauw achterhoofdsgat of ‘Foramen magnum’ waardoor een deel van de kleine hersenen herniëren of gaan inzakken. Hierdoor ontstaat een druk op de hersenstam en de gehoorkernen.

Behandeling

Bij deze afwijking is er te weinig plaats voor de kleine hersenen in de schedel. Hierdoor ontstaat er een groter risico op vasculaire compressies waardoor eveneens oorsuizen kan ontstaan. 10% van de patiënten met Chiari afwijkingen hebben tinnitus.

De klachten verdwijnen vaak na het vergroten van het achterhoofdsgat.

 

“De normale zenuwactiviteit die hersencellen op natuurlijke wijze stimuleert wordt vervangen door uitwendige elektrische stimulatie”

 

gehoor

Goedaardige overdruk ter hoogte van de hersenen
Het pulserende oorsuizen is vrijwel identiek aan het pulserende oorsuizen dat men aantreft bij een goedaardige overdruk ter hoogte van de hersenen.

We noemen dit een veneuze humm en het is een laagtonig oorsuizen op en afgaand, synchroon aan de ademhaling. Het oorsuizen neemt toe bij voorover buigen, vermindert bij toeduwen van de vena jugularis (drainerende ader uit de hersenen).

Compressie

Anderzijds bestaat er ook niet-pulsatiel oorsuizen dat intermitterend optreedt en veroorzaakt kan worden enerzijds door een vasculaire compressie of door compressie van de hersenstam.

 

Behandelen van ongeneesbaar oorsuizen

Electrische corticale stimulatie van de gehoorcortex behelst een nieuwe behandelingsmethode voor tot nu toe onbehandelbaar oorsuizen.

“De elektrode wordt exact op de hersenen ingeplant en verbonden met een batterij die eveneens wordt ingeplant”

 

Deze methode bestaat uit het inbrengen van elektrische elektroden in de hersenstam of op de hersenschors. Elektrische stimulatie ter hoogte van hersenen of hersenstam is eveneens gebaseerd op het voordien vermelde ‘Darwinistisch’ geïnspireerde ontstaan mechanisme van oorsuizen.
Het elektrisch stimuleren van die hersencellen die zitten wachten op geluidsinformatie die niet meer toekomt verhindert dat ze zelf op zoek gaan naar andere informatie waardoor er geen mismatch ontstaat tussen een genetisch geprogrammeerde taak en hun actuele activiteit.

Daar het effect van de transcraniale stimulatie slechts tijdelijk is dienen we om een definitief effect te bekomen een elektrode daar te plaatsen op de hersenen waar we met de transcraniale magnetische stimulatie een gunstig effect bekwamen.
De elektrode werd exact daar op de hersenen ingeplant en verbonden met een batterij die eveneens wordt ingeplant (maar dan in de buik), zoals bij bepaalde pijnbehandelingen en bij operaties voor de ziekte van Parkinson gebeurt.

 

U kan geholpen worden door deze onderzoeken

 

MRI

Kan u geholpen worden? Doe deze 2 onderzoeken
Er bestaan twee onderzoeken die uitsluitsel kunnen brengen over waar het oorsuizen zich voordoet:

  • Een functionele MRI, die de exacte plaats ter hoogte van de hersenen aantoont waar het oorsuizen wordt veroorzaakt.
  • Een transcraniële magnetische stimulatie, die nagaat of u met elektrische stimulatie kan geholpen worden.

Dit laatste onderzoek neemt ongeveer 1 uur in beslag.


 
 

Lees meer over oorsuizen en tinnitus

Hoe ontstaan oorsuizen   Behandelingen   Wat zijn oorsuizen  
Wat is pulserend oorsuizen   Wat is hyperacusis