Meest voorkomende oorzaken van pulserend oorsuizen

De meest voorkomende oorzaak van pulserend oorsuizen is een goedaardige overdruk ter hoogte van de hersenen.

“Deze vorm van oorsuizen komt voornamelijk voor bij obese vrouwen die klagen van hoofdpijn en wazig zicht en pulserend oorsuizen”

 

Drie andere voorkomende oorzaken zijn:

 

Goedaardige overdruk in de hersens

Goedaardige overdruk in de hersens
Het oorsuizen verdwijnt wanneer men de vena jugularis manueel toe duwt. Dit is een ader die bloed uit de hersenen afvoert. De CT-scanner of NMR is ‘meestal’ normaal.

De diagnose wordt gesteld door een lumbaalpunctie (ruggenprik) te verrichten waarbij men de druk in de rug of het hoofd meet. De behandeling voor deze aandoening bestaat in gewichtsverlies, vochtafdrijvende medicatie of een ventriculo- peritoneale shunt.

Dit laatste is een systeem waarbij vocht vanuit de hersenen via een klein pomp systeem wordt afgeleid naar de buikholte om aldus een verlaging van de hersendruk te bekomen..

 


 

paragangliomen

Glomus tumor of Paraganglioom
Een minder frequente oorzaak van pulserend oorsuizen is de glomus tumor of paraganglioom.

Dit is een goedaardige tumor die voorkomt voornamelijk bij vrouwen en heel traag groeit, minder dan 2 cm op 5 jaar tijd.

De behandeling van dit letsel bestaat erin eerst de bloedvaten welke dit letsel bevloeien met lijm toe te spuiten om vervolgens dit letsel chirurgisch te reseceren.

 


 

Vernauwing van de halsslagader

Vernauwing van de halsslagader
De tweede meest frequente oorzaak van pulserend oorsuizen is een vernauwing van de halsslagader in de hals zelf of in de hersenen. Deze vorm van oorsuizen ontstaat door dat ter hoogte van deze vernauwing bloed turbulent gaat vloeien.

Indien dit oorsuizen te handicaperend wordt dient men deze vernauwing open te maken, of indien de patiënt dit verdraagt kan de vernauwing ook volledig toegemaakt worden. Dit laatste kan uiteraard enkel na een aantal onderzoeken waaruit blijkt dat de patiënt inderdaad zonder dit bloedvat kan leven.

De bloedvatvernauwing verbreden kan door middel van een operatie of via de lies waarbij een ballonnetje endovasculair (in het bloedvat) wordt aangebracht om de vernauwing open te duwen, zoals bij hartpatiënten vaak gebeurt. Om het bloedvat dan open te houden wordt dan vaak gebruik gemaakt van een stent (hol veertje).

Jammer genoeg is dit alles nog in een experimenteel stadium.

 


 

Pulserend oorsuizen: Duraal AVM

Dit zijn abnormale bloedvaten welke zich bevinden ter hoogte van het harde hersenvlies juist achter het oor.

Sinusitus en oorsuizen

Sinusitis van het oor of andere oorzaken kunnen vernauwing en zelfs een volledig toeslippen van de sinus sigmoïdeus of de sinus transversus veroorzaken (grote bloedvaten die bloed uit het hoofd wegdraineren).

Indien één van de twee sinussen geoccludeerd is zullen er zich nieuwe bloedvaten vormen die de stop in het afvoersysteem proberen omzeilen.

Het zijn juist deze bloedvaten die de oorzaak zijn van het oorsuizen. De diagnose wordt gesteld op basis van hersenstam geëvoceerde potentialen, gehoortesten en scanners. Indien deze diagnose wordt weerhouden kan op chirurgische wijze een kleine nieuwe isolatielaag worden aangebracht rond de gehoorzenuw. Dit is enkel zinvol indien dit gebeurt vooraleer een gehoordaling optreedt en/of indien dit gebeurt binnen de 3 jaar na het ontstaan van het oorsuizen.

Micro-vasculaire compressie

Microvasculaire compressie-syndromen zijn bloedvaten die constant kloppen tegen de gehoorzenuw en kunnen eveneens oorsuizen veroorzaken.

Het constante kloppen (zware hoofdpijnen) van het bloedvat tegen de gehoorzenuw creëert een focaal letsel in de isolatielaag rond de gehoorzenuw.

Hierdoor ontstaat een kortsluiting van de gehoorzenuw met als resultaat een re-organisatie van de gehoorkernen en gehoorcentra in de hersenen. De toekomende gehoorinformatie horen wij dan als oorsuizen.

 

Lees meer over oorsuizen en tinnitus

Hoe ontstaan oorsuizen   Behandelingen   Wat zijn oorsuizen  
Wat is niet-pulserend oorsuizen   Wat is hyperacusis