Oorsuizen is behandelbaar

Oorsuizen dient multidisciplinair benaderd en behandeld te worden. Vaak is de oorzaak niet onmiddellijk duidelijk, en alleen een grondig onderzoek en functietesten kunnen richting geven aan de behandelingswijze.

 

oorsuizen-behandeling

Gespecialiseerde artsen

Zowel Neus- Keel- Oorartsen als Neurochirurgen spelen een belangrijke rol. In die gevallen waar geen oorzakelijke behandeling kan ingesteld worden, kan een behandeling met Hyperbare Zuurstoftherapie soms nog uitkomst bieden.

Ook zijn experimentele technieken, zoals Hersenstam- en Hersencortexstimulatie belangrijk en kunnen deze in de toekomst soelaas bieden bij therapieresistent oorsuizen.

 

Neurochirurgie

Oorzaken pulserend oorsuizen

Arterieel

 • Vaatvernauwing
 • Glomustumor
 • Vasculaire afwijking van rotsbeen / schedelbasis
 • Arterioveneuze malformatie (AVM)
 • Aneurysma
 • Microvasculaire compressie

Veneus

 • Hersenvocht-overdruk
 • Chiari malformatie
 • Hoge bulbus jugularis

Oorzaken niet-pulserend oorsuizen

 • Vestibulair Schwannoma
 • Andere letsels van de cerebellopontiene hoek
 • Arachnoidale cyste
 • Ziekte van Menière
 • Otosclerose
 • Hersentumoren
 • Chiari malformatie
 • Microvasculaire compressie

Hyperbare zuurstoftherapie

 • Perifeer cochleair lijden
 • Vasospasme
 • Binnenoor barotrauma
 • Virale infectie
 • Bloeding – Thrombose

 

Lees meer over oorsuizen en tinnitus

Hoe ontstaan oorsuizen   Wat is niet-pulsatiele tinnitus   Wat zijn oorsuizen  
Wat is pulserend oorsuizen   Wat is hyperacusis