Soorten oorsuizen en hun behandeling

Zijn oorsuizen behandelbaar?

Oorsuizen dient multidisciplinair benaderd en behandeld te worden. Vaak is de oorzaak niet onmiddellijk duidelijk, en kan alleen een grondig onderzoek samen met functietesten richting geven aan de behandelingswijze.

Gespecialiseerde artsen

Zowel neus, keel, oorartsen en neurochirurgen spelen een belangrijke rol. In die gevallen waar geen oorzakelijke behandeling kan ingesteld worden, kan een behandeling met hyperbare zuurstoftherapie soms nog uitkomst bieden.

Ook zijn experimentele technieken, zoals hersenstam- en hersencortexstimulatie belangrijk en kunnen deze in de toekomst soelaas bieden bij therapieresistent oorsuizen.

oorsuizen behandeling

Neurochirurgie

Neurochirurgie is de chirurgische behandeling van neurologische aandoeningen. De hersenen, hersenstam, het ruggenmerg, de plexus en perifere zenuwen, alsmede de omhullingen van betreffende structuren zijn doel van de operatieve ingrepen.

De afdeling neurochirurgie houdt zich meestal bezig met de chirurgische behandeling van patiënten met aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel.

hersenen neurochirirgie

Oorzaken pulserend oorsuizen

Oorsuizen wordt meer en meer beschouwd als een fenomeen gelijkaardig aan fantoompijnen. De reden hiervoor is dat er een duidelijke analogie bestaat tussen het gehoorstelsel en het somatosensorische stelsel zoals het waarnemen van tast, temperatuur en pijn.

Arterieel

 • Vaatvernauwing
 • Glomustumor
 • Vasculaire afwijking van rotsbeen / schedelbasis
 • Arterioveneuze malformatie (AVM)
 • Aneurysma
 • Microvasculaire compressie

Veneus

 • Hersenvocht-overdruk
 • Chiari malformatie
 • Hoge bulbus jugularis

Oorzaken niet-pulserend oorsuizen

 • Vestibulair Schwannoma
 • Andere letsels van de cerebellopontiene hoek
 • Arachnoidale cyste
 • Ziekte van Menière
 • Otosclerose
 • Hersentumoren
 • Chiari malformatie
 • Microvasculaire compressie

Hyperbare zuurstoftherapie

 • Perifeer cochleair lijden
 • Vasospasme
 • Binnenoor barotrauma
 • Virale infectie
 • Bloeding – Thrombose

Ontdek de Triggerpoint-reset methode

De triggerpoint-resetmethode is een methode waarmee goede resultaten geboekt worden om oorsuizen aan te pakken. In België werkt Annelies De Meyer van AdmireCoaching met deze therapie. Als bewustzijn-strateeg en pijncoach leert ze jou hoe ‘mind en body’ weer kunnen samenwerken en helpt ze jou mee van de oorsuizen af.

Laatste nieuws

Tinnitus Implantaat

Implantaat mogelijk remedie tegen oorsuizen

In het Academisch ziekenhuis van Maastricht (UMC+) heeft onlangs de eerste patiënt die aan één kant doof is en aan oorsuizen lijdt, een zogeheten ‘Tinnitus Implantaat’ gekregen.

test je gehoor

Test je gehoor. Opgelet: hoofdtelefoon nodig

Heb jij je al eens afgevraagd hoe goed je nog kan horen? Téveel zware feestjes gehad in je jeugd en voel je daar nu de effecten van? Of heb je de oren van een vleermuis of een hond?

hyperbare-zuurstofbehandeling

Behandeling: hyperbare zuurstoftherapie

De sleutel tot het herstellen van beschadiging aan je gehoor zou bij kippen kunnen liggen. Deze lieve dieren kunnen immers hun beschadigd gehoor herstellen, zo blijkt.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Scroll to top