Tot 15% van de bevolking lijdt aan oorsuizen of tinnitus

Meer dan de helft van patiënten die leiden aan oorsuizen of tinnitus hebben last van een depressie, welke soms leidt tot zelfdoding.

“Tot 40% van de mensen met oorsuizen hebben slaapstoornissen en bij 1 op 5 geeft oorsuizen aanleiding tot een groot verlies van de levenskwaliteit”

Oorzaak oorsuizen

In tegenstelling tot wat vaak gesteld wordt, is bij vele gevallen van oorsuizen altijd een oorzaak te vinden en is een behandeling mogelijk.

Oorsuizen kan onderverdeeld worden in twee totaal verschillende entiteiten:

Pulsatiele tinnitus

Pulsatiele tinnitus is te wijten aan een resonantie-effect in het rotsbeen, door vasculaire afwijkingen – maar met normaal functionerende gehoorbanen.

Pulsatiele tinnitus kan onderverdeeld worden in volgende benamingen:

  • Een hartslag-synchroon oorsuizen
  • Een veneuze hum

Een veneuze hum

Een “veneuze hum” loopt meer synchroon met de ademhaling. Dit kan veroorzaakt worden door afwijkingen in de aders, of door verhoogde druk in de hersenpan.

Hartslag-synchroon oorsuizen wordt veroorzaakt door volgende afwijkingen:

  • Afwijking in het slagaderlijk systeem
  • Afwijking in het bloed

pulsatiele-tinnitus

Niet-pulsatiele tinnitus
Niet-pulsatiele tinnitus daarentegen wordt veroorzaakt door afwijkingen van het gehoorstelsel en kan beschouwd worden als een soort “fantoompijn” van het gehoor.

Eender welk letsel op het traject van de gehoorbanen kan oorsuizen uitlokken. Om oorsuizen te begrijpen, is een kennis van de groei en ontwikkeling van de gehoorbanen van groot belang.

 

 

Oorsuizen als “fantoompijn”

Oorsuizen wordt meer en meer beschouwd als een fenomeen gelijkaardig aan fantoompijnen.
De reden hiervoor is dat er een duidelijke analogie bestaat tussen het gehoorstelsel en het somatosensorische stelsel zoals het waarnemen van tast, temperatuur en pijn.

 

Zowel het gehoor- als sensorisch stelsel zijn volledig subjectieve gewaarwordingen die kunnen veranderen in karakter en kwaliteit.

Deze gewaarwordingen ofwel ‘fantoompijnen’, worden geleid naar de hersenen via specifieke zenuwbanen.

Omgekeerd controleren deze zenuwbanen vanuit de hersenschors hoe en wat iets gevoeld of gehoord wordt doorheen ons lichaam.

Onderstaande voorbeelden tonen aan hoe je oorsuizen milder kan maken. Net zoals fysieke pijn die je ervaart.

Oorsuizen en pijn kunnen wel gemaskeerd of gemilderd worden door vormen van elektrische stimulatie. Let
op: dit werkt niet altijd!

Over je vinger wrijven nadat je er met een hamer op hebt geklopt of je walkman opzetten om het oorsuizen te verminderen.

Nieuwe onderzoekstechnieken zoals PET scan en magnetoencephalografie bevestigen:

Oorsuizen en fantoompijnen zijn vaak gelijkaardige klachten en worden veroorzaakt door een reorganisatie van de hersenen of ruggenmerg.

 

“Het doorsnijden van een gevoelszenuw of gehoorszenuw om respectievelijk pijn of oorsuizen te behandelen werkt slechts bij maximaal 1 op 2 patiënten”

 

hersenen of ruggenmerg

Reorganisatie van de hersenen of ruggenmerg
Een reorganisatie van de hersenen of ruggenmerg treedt op bij elke abnormale wijziging van de sensorische of auditieve input en heeft een herstellende functie. Soms echter loopt dit herstel fout en worden verkeerde verbindingen (synapsen) gemaakt tussen de hersen- of ruggenmergcellen. Deze ‘mismatch’ veroorzaakt juist de fantoompijnen en de tinnitus.

Magnetoencephalografische studies tonen aan dat de sterkte van de tinnitus sterk gecorreleerd is aan de ernst van de reorganisatie. Het belang hiervan is dat deze verkeerde reorganisatie voor een deel kan gecorrigeerd worden door neurostimulatie Dit noemen we het elektrisch prikkelen van de zenuwbanen. Bij pijnbehandeling wordt dit reeds courant toegepast.

 

In de toekomst zal het waarschijnlijk ook mogelijk zijn op analoge manier therapie resistent oorsuizen te behandelen.

 

Lees meer over oorsuizen en tinnitus

Hoe ontstaan oorsuizen   Behandelingen   Wat is hyperacusis  
Wat is niet-pulserend oorsuizen   Wat is pulserend oorsuizen