Behandeling: hyperbare zuurstoftherapie

Herstellen van beschadiging

De sleutel tot het herstellen van beschadiging aan je gehoor zou bij kippen liggen. Deze lieve dieren kunnen immers hun beschadigd gehoor herstellen, zo blijkt. Wetenschappers beweren dat ze dit binnen 10 jaar ook bij mensen kunnen.

Maar wat doe je als je nu geconfronteerd wordt met oorsuizen? 10 jaar wachten is dan geen optie.

hyperbare-zuurstofbehandelingHyperbare zuurstoftherapie

De behandeling van oorsuizen met Hyperbare Zuurstoftherapie (HBO) is nog steeds zeer controversieel. In bepaalde landen, zoals Duitsland, werd veel in deze behandelingsmethode geïnvesteerd. Je kon dan ook in allerlei gezondheidstijdschriften advertenties vinden die HBO aanprezen als “wondermiddel” tegen oorsuizen of tinnitus.

Ondanks de grote aantallen centra voor hyperbare zuurstoftherapie die in Duitsland vele patiënten behandelden, werd er nooit echt onomstotelijk aangetoond dat HBO bij oorsuizen een gunstig effect heeft.

Vooral omdat de ernst van oorsuizen moeilijk te beoordelen valt, en sterk met subjectieve gewaarwordingen samenhangt, wordt een gunstig effect niet steeds door iedereen aanvaard. Ondanks herhaalde vraag vanwege de overheid, konden de centra voor hyperbare zuurstoftherapie in Duitsland tot nu toe geen wetenschappelijk sluitend bewijs leveren voor de efficiëntie van deze therapie. Om deze reden werd dan ook, met ingang van September 2000, elke terugbetaling van HBO voor oorsuizen gestopt.

Plotse doofheid

Voor een andere aandoening, “plotse doofheid”, is wel meer wetenschappelijk bewijs voorhanden over de werkzaamheid van HBO, hoewel ook hier nog het “definitieve” bewijs ontbreekt.

Een prospectieve wetenschappelijke studie is nog steeds aan de gang.

Indien bij een plots opgetreden éénzijdige doofheid, waar geen oorzaak voor gevonden wordt, binnen de drie maand een behandeling met HBO gestart wordt, is er een behoorlijke kans op verbetering of bijna volledig herstel, zelfs indien een eerdere behandeling met medicatie geen enkel effect had.

Waarom HBO in deze gevallen effect heeft, is niet geweten. Meest waarschijnlijk ligt een vaatkramp of zwelling van het binnenoor aan de oorsprong van die gevallen die met HBO verbeteren. Meestal wordt HBO slechts in een tweede fase overwogen, na een onsuccesvolle behandeling met medicatie. In verschillende onafhankelijke “retrospectieve” studies ziet men bij dergelijke gevallen nog in ongeveer 50% een duidelijke verbetering aan het gehoor.

Bij deze patiënten ziet men vaak ook een duidelijke verbetering van het oorsuizen.

Samenvattend kan gesteld worden dat een behandeling met HBO kan overwogen worden indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:

Het oorsuizen is opgetreden samen met een plotse doofheid die te wijten is aan een aantasting van het binnenoor waarvoor geen oorzaak gevonden werd. Een behandeling met intraveneuze medicatie, vaak een combinatie van cortisone, vaatverwijders en dergelijke werd eerst ingesteld, maar had geen enkel effect

HBO behandeling

Een behandeling met HBO zal meestal ingesteld worden als een eerste reeks van 10 dagelijkse sessies van anderhalf uur. Nadien zal gekeken worden of er enig effect opgetreden is. Tinnitus wordt meestal geëvalueerd met Visuele Analoge Schalen voor “luidheid”, “volheidsgevoel” en “hinder”.

Indien geen significante verbetering opgetreden is, heeft een verdere behandeling met HBO geen zin.

3 comments

 1. Danny Verelst schreef:

  beste,

  kan ik contact maken met mensen die deze sessies al hebben gevolgd?

  De sessie Vrij van oorsuizen (tinnitus) is
  vandaag te downloaden voor slechts 10 euro
  https://www.trancewerk.nl/zintuigen/vrij-van-oorsuizen-tinnitus

  bedankt
  Danny

 2. Vanseggelen Els schreef:

  Beste , ik heb van tijdens mijn chemo heel veel last van oor en kop suizen .ik heb mijn laatste chemo gehad op 30maart 2017.
  Zou ik in aanmerking komen voor deze therapie?
  Gr Els

 3. Kelshub schreef:

  Cialis Dolor De Piernas Free Shipping Progesterone Medication Amoxicillin Allergy Crohn’S generic cialis from india Deltaenterprisesviagra

Geef een reactie

Scroll to top