Hoe ontstaan oorsuizen

Focale demyelinisatie

Wanneer er een letsel ontstaat ter hoogte van een gehoorzenuw ontstaat daardoor ‘een focale demyelinisatie’.
Dit is een klein letsel in de isolatielaag rond de zenuwen.

Hoe meten we oorsuizen?

Oorsuizen meten is moeilijk en er is nog weinig over bekend. Toch kunnen we uitsluitsel krijgen doormiddel van een onderzoek. We kunnen focale demyelinisatie waarnemen door een functioneel onderzoek.

Functioneel onderzoek

Een functioneel onderzoek bestaat uit ‘auditieve geëvoceerde hersenstam’ potentialen te meten. De geleiding van geluid in de gehoorbaan zien we onder vorm van een curve met een zestal pieken.

Hersenstam potentialen

Een geleidingsvertraging tussen piek 1 en 3, kleiner dan piek 2, of een verschil tussen de zieke en de gezonde kant zijn argumenten voor een letsel ter hoogte van de gehoorzenuw zelf. Dit noemen we auditieve geëvoceerde hersenstam potentialen.

Auditieve geëvoceerde hersenstam potentialen

Dit kan gaan om een tumor of een druk op de gehoorszenuw door een bloedvat. Indien deze bloedvatcompressie ter hoogte van de gehoorzenuw blijft bestaan kan daardoor een litteken ontstaan in de zenuw zelf, waardoor herstel niet meer mogelijk is.

Deze focale demyelisatie veroorzaakt een ectopische excitatie, ofwel kortsluiting. Hierdoor gaat de gehoorzenuw minder goed werken en krijgt de hersenstam en de hersencortex, ook wel herenschors genaamd, abnormale informatie te verwerken waaraan deze zich gaat aanpassen door een reorganisatie.

pulsatiele tinnitus

Hoe ontstaan pijnlijke tintelingen?

Samenvattend kan men zeggen dat een letsel ter hoogte van de gehoorzenuw de isolatielaag hierrond aantast waardoor kortsluitingen ontstaan in de normale geleiding van de gehoorzenuw. De hersenstam en hersenen gaan zich daaraan aanpassen waardoor wij deze gewijzigde informatie horen onder de vorm van oorsuizen.

Subjectieve gewaarwording

We kunnen oorsuizen beschouwen als pijnlijke tintelingen van de gehoorbaan. In deze zin is oorsuizen equivalent aan fantoompijnen bij mensen die een amputatie hebben ondergaan. Denk maar aan het voorbeeld van jeuk aan een vinger hebben die er niet meer is.

Deze verklaring van de nervus cochlearis gemedieerd oorsuizen gaat ook op voor andere oorzaken van oorsuizen. Bij een geluidstrauma of bepaalde antibiotica inname, zullen de trilharen die de hoge tonen waarnemen, (geluidsreceptoren in het slakkenhuis) tijdelijk of definitief stuk gaan.

Trilharen

Doordat de trilharen stuk gaan, kunnen de zenuwbanen die de hoge tonen geleiden, niet functioneel worden. Deze niet-functionele gehoorbanen zullen daarom de middentonen helpen, maar in feite zijn deze genetisch gecodeerd om hoge tonen te verwerken.

Dit leidt tot een mismatch tussen wat deze neuronen doen, en waarvoor ze geprogrammeerd zijn. Daarom blijven oorsuizen een vorm van fantoomgeluiden voor sommige personen.

Conclusie

Een concrete oplossing voor oorsuizen is er nog niet, maar in de toekomst zal het waarschijnlijk wel mogelijk zijn om op analoge manier resistent oorsuizen te behandelen.

Laatste nieuws

Tinnitus Implantaat

Implantaat mogelijk remedie tegen oorsuizen

In het Academisch ziekenhuis van Maastricht (UMC+) heeft onlangs de eerste patiënt die aan één kant doof is en aan oorsuizen lijdt, een zogeheten ‘Tinnitus Implantaat’ gekregen.

test je gehoor

Test je gehoor. Opgelet: hoofdtelefoon nodig

Heb jij je al eens afgevraagd hoe goed je nog kan horen? Téveel zware feestjes gehad in je jeugd en voel je daar nu de effecten van? Of heb je de oren van een vleermuis of een hond?

hyperbare-zuurstofbehandeling

Behandeling: hyperbare zuurstoftherapie

De sleutel tot het herstellen van beschadiging aan je gehoor zou bij kippen kunnen liggen. Deze lieve dieren kunnen immers hun beschadigd gehoor herstellen, zo blijkt.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Scroll to top