Niet-pulserend oorsuizen

Wat zijn niet-pulserende oorsuizen?

Niet-pulserend oorsuizen wordt eerst door de neus-keel-oorarts nagekeken op oorsmeer, oorontstekingen, medicatiegebruik en dergelijke meer. Indien al deze oorzaken uitgesloten kunnen worden zal meestal een scanner verricht worden van de hersenen en kleine hersenen.

Deze scanner kan enkele andere oorzaken van niet-pulserend oorsuizen aantonen o.a. een te klein achterhoofdsgat, goedaardige tumoren van de evenwichtszenuw of vasculaire compressie.

De ziekte van Ménière

De ziekte van Ménière is één van de oorzaken van niet-pulserend oorsuizen. Deze ziekte is een eerder zeldzame aandoening aan het binnenoor.

Hierbij hoort de patiënt vaak een laag aantal tonen oorsuizen (schelpgeluid) welke zeer luid wordt juist voor een echte aanval van Ménière welke langzamerhand verdwijnt na de aanval.

In een later stadium, wanneer alle symptomen zijn vastgesteld van de ziekte wordt het oorsuizen constant en treedt er ook een gehoorverlies op in de lage tonen.

Vestibulair schwannoma

Het vestibulair schwannoma of goedaardige tumor van de evenwichtszenuw veroorzaakt in tegenstelling tot de ziekte van Ménière een hoog tonen oorsuizen.

Deze worden door de patiënt eerder beschreven als het geluid van een stoom- of fluitketel die constant in de oren ‘ruist’. Ervaring leert dat rust en stilte voor deze mensen een luxe is.

80% van de patiënten met een vestibulair schwannoma lijden aan oorsuizen, en vaak merkt men dat hoe kleiner het letsel hoe meer last men heeft van het oorsuizen.

Chiari malformatie.

Een minder frequent voorkomende oorzaak van niet-pulserend oorsuizen is de Chiari malformatie. Hiervan bestaan vier types welke we onderaan uitleggen.

Het meest voorkomende type in onze westerse maatschappij is het Chiari type I. Deze afwijking wordt gekenmerkt door een te nauw achterhoofdsgat.

Ook wel ‘Foramen magnum’ genoemd waardoor een deel van de kleine hersenen herniëren of gaan inzakken. Hierdoor ontstaat een druk op de hersenstam en de gehoorkernen.

Behandeling: de ziekte van Ménière

De behandeling bestaat erin Betaserc te geven waarbij één op twee patiënten beterschap vertoont. Chirurgisch kan weinig gedaan worden, doorsnijden van de gehoorzenuw geeft slechts bij één op twee patiënten een verbetering van de klachten.

In de toekomst zal misschien een nieuwe stimulatietherapie soelaas bieden.

Behandeling: vestibulair schwannoma

Deze goedaardige letsels van de gehoorzenuw kunnen behandeld worden op 2 manieren. Enerzijds via radiochirurgie, anderzijds via open microscopische chirurgie. Beide behandelingen hebben zowel hun voor- als nadelen.

In de toekomst hopen we dat zowel chirurgie als medicijnen soelaas kunnen bieden.

Behandeling: chiari malformatie.

Bij deze afwijking is er te weinig plaats voor de kleine hersenen in de schedel. Hierdoor ontstaat er een groter risico op vasculaire compressies waardoor eveneens oorsuizen kan ontstaan. 10% van de patiënten met Chiari afwijkingen hebben tinnitus.

De klachten verdwijnen vaak na het vergroten van het achterhoofdsgat.

Goedaardige overdruk

Het pulserende oorsuizen is vrijwel identiek aan het pulserende oorsuizen dat men aantreft bij een goedaardige overdruk ter hoogte van de hersenen.

We noemen dit een veneuze humm en het is een laagtonig oorsuizen op en afgaand, synchroon aan de ademhaling. Het oorsuizen neemt toe bij voorover buigen, vermindert bij toeduwen van de vena jugularis (drainerende ader uit de hersenen).

Compressie

Anderzijds bestaat er ook niet-pulsatiel oorsuizen dat intermitterend optreedt en veroorzaakt kan worden enerzijds door een vasculaire compressie of door compressie van de hersenstam.

gehoor

Behandelen van ongeneesbaar oorsuizen

Electrische corticale stimulatie van de gehoorcortex behelst een nieuwe behandelingsmethode voor tot nu toe onbehandelbaar oorsuizen. De elektrode wordt exact op de hersenen ingeplant en verbonden met een batterij die eveneens wordt ingeplant

Elektrische stimulatie

Deze methode bestaat uit het inbrengen van elektrische elektroden in de hersenstam of op de hersenschors. Elektrische stimulatie ter hoogte van hersenen of hersenstam is eveneens gebaseerd op het voordien vermelde ‘Darwinistisch’ geïnspireerde ontstaan mechanisme van oorsuizen.

Het elektrisch stimuleren van die hersencellen die zitten wachten op geluidsinformatie die niet meer toekomt verhindert dat ze zelf op zoek gaan naar andere informatie waardoor er geen mismatch ontstaat tussen een genetisch geprogrammeerde taak en hun actuele activiteit.

Definitieve behandeling

Daar het effect van de transcraniale stimulatie slechts tijdelijk is, dienen we een elektrode te plaatsen op de hersenen waar we met de transcraniale magnetische stimulatie een gunstig effect bekwamen. Deze tweede optie dient om een definitief effect te bekomen.

De elektrode wordt exact daar op de hersenen ingeplant en verbonden met een batterij die eveneens wordt ingeplant (maar dan in de buik), zoals bij bepaalde pijnbehandelingen en bij operaties voor de ziekte van Parkinson gebeurt.

“Revolutionair: er bestaan twee onderzoeken die uitsluitsel kunnen brengen over waar het oorsuizen zich voordoet”

Kan je geholpen worden? Doe deze 2 onderzoeken

Er bestaan twee onderzoeken die uitsluitsel kunnen brengen over waar het oorsuizen zich voordoet:

  • Een functionele MRI, die de exacte plaats ter hoogte van de hersenen aantoont waar het oorsuizen wordt veroorzaakt.
  • Een transcraniële magnetische stimulatie, die nagaat of u met elektrische stimulatie kan geholpen worden.

Dit laatste onderzoek neemt ongeveer 1 uur in beslag.

MRI

Conclusie

Een concrete oplossing voor oorsuizen is er nog niet, maar in de toekomst zal het waarschijnlijk wel mogelijk zijn om op analoge manier resistent oorsuizen te behandelen.

Leer meer over alle soorten oorsuizen en hun behandeling. Wist je dat je oorsuizen kunt meten? Of  wil je meer weten over hyperacusis? Op oorsuizen.be willen we je graag een antwoord bieden op al jouw vragen. Heb je niet gevonden wat je zocht? Laat het ons weten via het contactformulier en we koppelen spoedig terug.

Laatste nieuws

Tinnitus Implantaat

Implantaat mogelijk remedie tegen oorsuizen

In het Academisch ziekenhuis van Maastricht (UMC+) heeft onlangs de eerste patiënt die aan één kant doof is en aan oorsuizen lijdt, een zogeheten ‘Tinnitus Implantaat’ gekregen.

test je gehoor

Test je gehoor. Opgelet: hoofdtelefoon nodig

Heb jij je al eens afgevraagd hoe goed je nog kan horen? Téveel zware feestjes gehad in je jeugd en voel je daar nu de effecten van? Of heb je de oren van een vleermuis of een hond?

hyperbare-zuurstofbehandeling

Behandeling: hyperbare zuurstoftherapie

De sleutel tot het herstellen van beschadiging aan je gehoor zou bij kippen kunnen liggen. Deze lieve dieren kunnen immers hun beschadigd gehoor herstellen, zo blijkt.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Scroll to top