Wat zijn oorsuizen

Ik heb oorsuizen, wat nu?

Tot 15% van de bevolking lijdt aan oorsuizen of tinnitus en meer dan de helft van patiënten die leiden aan oorsuizen of tinnitus, hebben last van een depressie, welke soms leidt tot zelfdoding. 40% van de mensen met oorsuizen kampen met slaapstoornissen en bij 1 op 5 geeft oorsuizen aanleiding tot een groot verlies van de levenskwaliteit.

Oorzaak oorsuizen

In tegenstelling tot wat vaak gesteld wordt, is bij vele gevallen van oorsuizen altijd een oorzaak te vinden en is een behandeling mogelijk.

Oorsuizen kan onderverdeeld worden in twee totaal verschillende entiteiten:

1. Pulsatiele tinnitus (kloppende)
2. Niet-pulsatiele tinnitus.

Pulsatiele tinnitus

Pulsatiele tinnitus is te wijten aan een resonantie-effect in het rotsbeen, door vasculaire afwijkingen, maar met normaal functionerende gehoorbanen.

Pulsatiele tinnitus kan onderverdeeld worden in volgende benamingen:

- Een hartslag-synchroon oorsuizen
- Een veneuze hum

Een veneuze hum

Een “veneuze hum” loopt meer synchroon met de ademhaling. Dit wordt veroorzaakt door afwijkingen in de aders, of door verhoogde druk in de hersenpan.

Hartslag-synchroon oorsuizen wordt veroorzaakt door volgende afwijkingen:

- Afwijking in het slagaderlijk systeem
- Afwijking in het bloed

Niet-pulsatiele tinnitus

Niet-pulsatiele tinnitus daarentegen wordt veroorzaakt door afwijkingen van het gehoorstelsel en kan beschouwd worden als een soort “fantoompijn” van het gehoor.

Eender welk letsel op het traject van de gehoorbanen kan oorsuizen uitlokken. Om oorsuizen te begrijpen, is een kennis van de groei en ontwikkeling van de gehoorbanen van groot belang.

pulsatiele tinnitus

Oorsuizen als “fantoompijn”

Oorsuizen wordt meer en meer beschouwd als een fenomeen gelijkaardig aan fantoompijnen. De reden hiervoor is dat er een duidelijke analogie bestaat tussen het gehoorstelsel en het somatosensorische stelsel zoals het waarnemen van tast, temperatuur en pijn.

Subjectieve gewaarwordingen

Zowel het gehoor- als sensorisch stelsel zijn volledig subjectieve gewaarwordingen die kunnen veranderen in karakter en kwaliteit. Deze gewaarwordingen, ofwel fantoompijnen, worden geleid naar de hersenen via specifieke zenuwbanen die heel complex en moeilijk te vinden zijn.

Omgekeerd controleren deze zenuwbanen vanuit de hersenschors hoe en wat iets gevoeld of gehoord wordt doorheen ons lichaam. Onderstaande voorbeelden tonen aan hoe je oorsuizen milder kan maken. Net zoals fysieke pijn die je ervaart.

Elektrische stimulatie

Oorsuizen en pijn kunnen wel gemaskeerd of gemilderd worden door vormen van elektrische stimulatie. Let op: dit werkt niet altijd! Over je vinger wrijven nadat je er met een hamer op hebt geklopt of je walkman opzetten om het oorsuizen te verminderen werkt ook niet altijd.

Nieuwe onderzoekstechnieken zoals PET scan en magnetoencephalografie bevestigen: Oorsuizen en fantoompijnen zijn vaak gelijkaardige klachten en worden veroorzaakt door een reorganisatie van de hersenen of ruggenmerg.

"Het doorsnijden van een gevoelszenuw of gehoorzenuw om respectievelijk pijn of oorsuizen te behandelen werkt slechts bij maximaal 1 op 2 patiënten"

Reorganisatie van de hersenen of ruggenmerg

Een reorganisatie van de hersenen of ruggenmerg treedt op bij elke abnormale wijziging van de sensorische of auditieve input en heeft een herstellende functie. Soms echter loopt dit herstel fout en worden verkeerde verbindingen (synapsen) gemaakt tussen de hersen- of ruggenmergcellen. Deze ‘mismatch’ veroorzaakt juist de fantoompijnen en de tinnitus.

Neurostimulatie

Magnetoencephalografische studies tonen aan dat de sterkte van de tinnitus sterk gecorreleerd is aan de ernst van de reorganisatie. Het belang hiervan is dat deze verkeerde reorganisatie voor een deel kan gecorrigeerd worden door neurostimulatie Dit noemen we het elektrisch prikkelen van de zenuwbanen. Bij pijnbehandeling wordt dit reeds courant toegepast.
hersenen-of-ruggenmerg

Laatste nieuws

Tinnitus Implantaat

Implantaat mogelijk remedie tegen oorsuizen

In het Academisch ziekenhuis van Maastricht (UMC+) heeft onlangs de eerste patiënt die aan één kant doof is en aan oorsuizen lijdt, een zogeheten ‘Tinnitus Implantaat’ gekregen.

test je gehoor

Test je gehoor. Opgelet: hoofdtelefoon nodig

Heb jij je al eens afgevraagd hoe goed je nog kan horen? Téveel zware feestjes gehad in je jeugd en voel je daar nu de effecten van? Of heb je de oren van een vleermuis of een hond?

hyperbare-zuurstofbehandeling

Behandeling: hyperbare zuurstoftherapie

De sleutel tot het herstellen van beschadiging aan je gehoor zou bij kippen kunnen liggen. Deze lieve dieren kunnen immers hun beschadigd gehoor herstellen, zo blijkt.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Scroll to top